понеделник, 21 януари 2013 г.

Какво се прави при смърт на родилка или новородено?


Това е тежка ситуация, но все пак, ако имате такъв случай, трябва да знаете как да процедирате.
В следващите редове ще ви дадем насоки за това какви видове обезщетения и отпуски, имат роднините на починалата родилка или новородено дете.

Действия на съпруг и роднини при смърт на родилка:

 1. Ако жената е починала по време на раждането или малко след това, то нейният съпруг има право да ползва отпуск за раждане и за отглеждане на малко дете, в това число и обезщетение за бременност и раждане (чл.167, ал.1 от КТ, чл.49, чл.51, чл.53 от КСО). При положение, че той е възпрепятстван  или по някаква причина не може да се възползва от правото на отпуск за отглеждане на малко дете, то с негово съгласие обезщетенията и отпуските за гледане на дете и бременност и раждане, могат да се прехвърлят на някой от родителите на съпруга или на починалата съпруга. Достатъчно е бабата или дядото да работи по трудов договор и да се внасят осигуровки за общо заболяване и майчинство.

 2. В случай, че и двамата родители на дете, не навършило две години са починали, тогава отпуските се ползват от неговия настойник. Със негово съгласие, съответните отпуски могат да се прехвърлят на един от родителите на починалите съпрузи (чл.167, ал.2 от КТ).

 3. Освен тези отпуски и обезщетения, съпругът или роднините на починалата родилка имат право на обезщетение при смърт на осигурено лице в размер на две минимални заплати, както и на наследствена пенсия.

 4. Ако се случи така, че и майката и детето починат, бащата, баба или дядо, имат право на отпуск за бременност и раждане до 42- я ден(чл.163, ал.5 от КТ).

 5. Когато бащата се откаже от гледането на детето, бабата и дядото могат да го осиновят. Сумата, която ще получат като обезщетение ще бъде разликата от неговата възраст, от деня, в който е предадено до деня, в който изтича полагаемия отпуск за бременност и раждане. С други думи, ако детето е на 50 дни, когато го осиновят бабата и дядото, те ще получат сума до 410 дни от раждането, без първите 50 дни.
Според чл.83 от КСО, наследниците на починала родилка могат да получат пенсия, която ще бъде изчислена въз основа на евентуална лична пенсия за инвалидност. Тази добавка се изчислява на базата на инвалидна пенсия, ако починалата  би имала инвалидност, повече от 90%. С други думи се изплащат средствата, които са натрупани по индивидуалната партида, за внасяни осигурителни вноски по реда на КСО.
Съгласно разпоредбите на чл.170, ал.7 от КСО, съпругът или роднините на починала родилка имат право на всички средства, натрупани във фондовете „УПФ” и „Пенсии”. Тези суми се изплащат от Националния осигурителен институт.

Какви са правата на родители, загубили новороденото си дете?


 1. Ако детето почине или е родено мъртво, то майката има право на отпуск за бременност и раждане до изтичане на 42 ден от раждането(чл.163, ал.4 от КТ). При положение, че тя не е могла да се възстанови след този период, отпускът се продължава, докато лекуващият лекар не каже, че може да започне работа. Обезщетението, което се получава се изчислява на принципа на отпуск за бременност и раждане.

 2.  При положение, че детето почине след 42 ден, отпускът за бременност и раждане се прекъсва от следващия ден. Само в случай, че майката не се е възстановила след раждането, дните може да се увеличат по преценка на здравните органи.

Няма коментари:

Публикуване на коментар

Забележка: Само членове на този блог могат да публикуват коментари.