понеделник, 28 януари 2013 г.

Безработица


В следващите редове ще ви дадем информация, в кои случаи имате право на обезщетение за безработица. Нормативната уредба е регламентирана в КСО, чл.54 (а –ж).

1. Имате право на обезщетение за безработица, ако работодателят ви е внасял осигуровки за фонд ”Безработица” минимум 9 месеца от последните 15 преди прекратяването на трудовия договор.
2. Не трябва да сте пенсионер за възраст и осигурителен стаж.
3. Трябва да имате внесени осигуровки за фонд ”Безработица”.
4. Да имате необходимия осигурителен стаж. Както знаете времето, през което сте били в платен годишен отпуск, болнични и отпуск за бременност и раждане, неплатен отпуск се зачита за стаж.
5. Ако сте чужденец и осигурителният ви стаж е придобит в друга държава, с която България има сключен международен договор.

Какъв е размерът на обезщетението за безработица?

Според чл.54б от КСО, сумата на обезщетението е 60% от среднодневното брутно възнаграждение или осигурителен доход, върху който са внасяни осигуровки за фонд ”Безработица”. Осигурителните вноски трябва да са внасяни за последните две години, преди да бъде прекратен трудовия договор. Дневната сума за обезщетение за безработица, не може да бъде по-малък от минималния размер на това обезщетение, определен от Закона за бюджета на ДОО за 2013 г, а именно 7.20 лв.

Какъв е минималния размер на обезщетението за безработица?

Ако сте подали документи за прекратяване на трудовия договор по ваше желание, или поради виновното им поведение получават обезщетение за безработица в размер на 4 месеца. Това е минимума, който държавата отпуска. Същият срок е и за лицата, които са имали друго обезщетение за безработица, но не са минали три години от последното.

Максимален срок за обезщетение за безработица.

Той се определя в зависимост от продължителността на  осигурителния стаж. Колкото по-голям е стажът, толкова по-голям е размера на обезщетението. В разпоредбите на чл. 54в от КСО, има таблица, по която се определя стажът и размера на обезщетението.
Най-големия период за него е 1 година, ако осигурителният стаж е над 25 години.

Какво обезщетение получат служители, които са били наети на непълно работно време?

При положение, че тези работници са  получавали до прекратяването на трудовия си договор са получавали заплата, по-малка от минималната за страната, могат да се възползват от обезщетение за безработица в размер на 50% от полагащото им се парично възнаграждение.

Ако служителят не е имал вноски във фонд „Безработица”, има ли право на парично обезщетение?


При положение, че работникът не е бил осигуряван за съответния риск, може да получи обезщетение за безработица в размер на минимална заплата, разделена на броя дни, в които няма осигуровки за фонд ”Безработица”. За осигурителен стаж, без да се правят осигурителни вноски за този фонд се счита, ако човекът е бил в неплатен отпуск до 30 дни в годината, който се зачита за стаж, отпуск за бременност и раждане и майчинство, както и обикновен болничен. 

В кои случай обезщетението за безработица се спира?

Ако имате две обезщетения, едното от които е за безработица, а другото е за оставане без работа/чл.222 от КТ, чл.106 и 107 от ЗДС и чл.58 от ЗВО/ или за временна неработоспособност, то обезщетението за безработица се спира.
Докато получавате обезщетение за безработица, нямате право да започвате работа. Можете да сключите трудов или граждански договор, но веднага сумите, които ви се превеждат, за това, че сте безработен ще бъдат спрени. Ако имате неблагоразумието да работите и да не уведомите съответните органи за това, в момента, в който Вашият работодател пусне данни за осигуряване към НАП, информацията автоматично се предоставя на Агенцията по заетостта, която от своя страна я предава на регионалните бюра по труда.

Ако започнете работа в периода на обезщетение за безработица, трябва да декларирате това обстоятелство до седем работни дни от сключването на трудов или граждански договор.

Друга причина за прекратяване на право на ползване на обезщетение за безработица е пенсионирането на лицето за осигурителен стаж и възраст. Няма коментари:

Публикуване на коментар

Забележка: Само членове на този блог могат да публикуват коментари.