понеделник, 28 януари 2013 г.

Полезни съвети при трудова злополука


Ако претърпите инцидент по време на работа, веднага трябва да уведомите работодателя си. Ако не можете вие и след злополуката сте в болница, упълномощете някой ваш близък да го направи.

Правната уредба е регламентирана в Наредба за установяване, разследване, регистрирани и отчитане на трудовите злополуки, КСО( глава пета), КТ(чл.289 и чл.290), Закон за здравословни и безопасни условия на труд ­ чл. 23.

Кога една злополука може да е трудова?
1. Ако сте претърпели премеждие, в което е застрашено здравето или живота ви по време на извършване на служебните си задължения.
2. При положение, че сте отивали или сте се връщали от работа. Тук няма изрично цитиран час, през който инцидентът е станал, достатъчно е да сте минавали по обичайния път от работа към дома или обратно.
3. В обедната почивка.

Излишно е да казвам, че ако злополуката, която сте претърпели вие или ваш колега или колежка е сериозна, задължително се подава сигнал в полицията.

Веднага трябва да уведомите работодателя си, че сте претърпели трудов инцидент. Негово задължение е да свика комисия, която да разследва случая. За целите на разследването, осигурителят трябва да свика комисия от поне трима човека. Големината на съвещателното тяло зависи от това до колко е тежка самата трудова злополука и дали вашата фирма членува в някой синдикат. В този случай трябва, освен тримата служители на компанията, да участват и представители на синдиката и на службата по трудова медицина.

И в тридневен срок да подаде необходимите документи за трудова злополука в поделение на Националния осигурителен институт. Това е декларация по образец на НОИ, в която се описва кой е осигурителят, кой е пострадалият, адресните му и лични данни, каква е злополуката и колко тежка е тя, какви са уврежданията от инцидента. Тя се изготвя в четири екземпляра. Освен това с декларацията се подава  и протокол за разследването(приложение 2 от Наредба за установяване, разследване, регистрирани и отчитане на трудовите злополуки). Той трябва да съдържа всички данни, свързани с трудовата злополука, свидетелски показания, място и време на инцидента. Свидетелите трябва за напишат писмени показания, които да се приложат към протокола на разследващата комисия. Трябва да се спомене и лицето, оказало първа помощ.

И така документите, които трябва да занесете в НОИ са следните:
1. Декларация за трудова злополука, подписана от работодателя – 4 екземпляра;
2.  Копие от болничен лист, издаден от болницата;
3.  Екземпляр от протокол за разследване;
4.  Епикриза, ако има такава и ако има смъртен случай – смъртен акт;
  
Внимание работодатели!
Срокът от три дни за обявяване на трудовата злополука в НОИ, трябва да бъде спазен на всяка цена. Ако нямате някои от документите, занесете, тези с които разполагате и си поискайте изходящ номер на преписката.

Всички документи трябва да се съхраняват в регистър на трудовите злополуки, който всяка фирма трябва да притежава.

Няма коментари:

Публикуване на коментар

Забележка: Само членове на този блог могат да публикуват коментари.